oświecenie Literatura polska przedstawiciele

site
każdej nocy to wraca...

Temat: Przedstawiciele polskiego oświecenia
Tekach. Do dzisiaj ‟Teki Naruszewicza” są bezcennym źródłem dla historyków, gdyż zawierają kopie wielu zaginionych dokumentów, Feliks Łojko – starał się wprowadzić do badań historycznych metody statystyczne. Literatura: â—Ź czasopisma: ‟Monitor”...
Źródło: historiapolski.eu/viewtopic.php?t=289Temat: Loża Masońska - Płock.
wiersze z nieopublikowanego zbiorku "Dumy polskie". Towarzystwo płockie od początku było instytucją przyszkolną toteż zorganizowana przy nim biblioteka miała stanowić własność tej szkoły. W trakcie pobytu w Płocku Morykoni rozwinął skromną...
Źródło: tradytor.pl/forum/viewtopic.php?t=2342


Temat: Święte książęta
" />Święte książęta Zarys historii antyklerykalizmu polskiego. Witold Gombrowicz na kartach powieści "Kosmos" podzielił się taką refleksją, gdy ujrzał księdza siedzącego w sutannie: "Mnie jak dotąd niezbyt zaciekawiał fakt, przecież ciekawy, ... mający swe podstawy w filozofii Oświecenia (XVIII w.), który zarzucał klerowi szerzenie ciemnoty i przesądów; liberalny (XIX w.) upatrujący w duchownych przeciwnika wolności i demokracji, który był reakcją na wrogi stosunek ... system kapitalistyczny i jest siłą wsteczną, hamującą budowę nowego społeczeństwa socjalistycznego; oraz istniejący w Polsce: ludowy (chłopski) antyklerykalizm (XIX w., najsilniej ujawnił się w Galicji w zaborze austriackim), występujący przeciw klerowi związanemu z ziemiaństwem, które to hamowało dążenia polityczne chłopstwa. W II Rzeczypospolitej Polskiej tendencje antyklerykalne występowały wśród różnych części polskiej inteligencji np.: u liberalno-wolnomyślnego pisarza Tadeusza Żeleńskiego – Boya publikującego swoją publicystykę m.in. na łamach liberalnych Wiadomości Literackich, czy u historyka związanego z Narodową Demokracją Wacława Sobieskiego. Postawa ta nie była przypisana jedynie ugrupowaniom lewicowym, ale również prawicowo – zachowawczym. Należy mieć ... obojętny religijnie). Współczesny polski antyklerykalizm jest związany głównie z siłami lewicy polityczno – kulturowej i laickiej (o pochodzeniu postkomunistycznym), z takimi środowiskami jak: RACJA Polskiej Lewicy (2003; kiedyś o nazwie Antyklerykalna ... Kultury Świeckiej im. Tadeusza Kotarbińskiego Jerzego J. Wiatra wydającego dwumiesięcznik Res Humana (1991)(http://reshumana.racjonalista.pl/), Polskim Stowarzyszeniem Wolnomyślicieli im. Kazimierza Łyszczyńskiego (za Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - Stowarzyszenie Ateistów i Wolnomyślicieli) (http://stowarzyszenie_wolnomyslicieli.free.ngo.pl); portalem Racjonalista.pl ... duchowieństwo. Antyklerykalizmu raczej nie da się wyeliminować z życia społecznego głównie z tego powodu, iż nikt nie zagwarantuje, iż niewłaściwie postępowania przedstawicieli kleru, w istniejącym ustroju demokratyczno - liberalnym, zostaną ukryte....
Źródło: antyklerykalowie.pl/forum/viewtopic.php?t=1160All right reserved.
© każdej nocy to wraca...